برچسب: جاده قدیم

هیس، هرگز فریاد نزن

جاده قدیم، جدیدترین ساخته منیژه حکمت و به گفته خودش در نشست رسانه ای فیلم آخرین ساخته‌اش می باشد. بنابراین می‌توان فیلم را پایانی بر سه گانه زنان او دانست فیلم جاده قدیم نیز در امتداد دو ساخته ی پیشین او…

مشاهده بیشتر