برچسب: زنان بزرگ، دروغ‌های کوچک

زنان بزرگ، دروغ‌های کوچک

دوستی می گفت در دوران رکود اقتصادی تنها مشاغلی سرپا می مانند که سر و کارشان با خانم ها باشد، یعنی کاسب کاران یا ارائه کنندگان خدماتی که دستمزدشان را از دست خانم ها می گیرند. این قانون نانوشته به…

مشاهده بیشتر