برچسب: سالروز

و یک دی رامبد جوان به دنیا آمد.

مارال دوستی در این متن از اسامی زیادی نامبرده شده، چرا که نگارنده حق نقل قول را رعایت می‌کند. «سرنخ امیدوار کننده» ترکیبی است که نمی‌توان، آن‌ را به همه نسبت داد. اما رامبد جوان از نظر من، سرنخ امیدوار…

مشاهده بیشتر