برچسب: علی حاتمی

سعدی سینمای ایران

نوشته محسن آزرم سعدی سینمای ایران؟ سراینده‌ی شرقی‌ترین تصاویر؟ دلشده‌ی فرهنگ سنّتی ایران؟ همه‌ی این صفت‌ها، همه‌ی این لقب‌ها را فراموش کنید. علی حاتمی تا زنده بود و فیلم می‌ساخت، هیچ‌کدام از این صفت‌‌ها و لقب‌ها نثارش نشد. در روزهای…

مشاهده بیشتر