برچسب: منصور برزگر

جدیدی تمام فنون مشهور تختی را یاد گرفت.

توضیحات منصور برزگر درباره تمرینات کشتی امیر جدیدی: پس از کناره گیری یا کنار گذاشتن امیر جدیدی از پروژه «غلامرضا تختی» بسیاری از رسانه ها گمانه هایی را در مورد این عدم همکاری مطرح کردند. چند روز پیش امیر جدیدی…

مشاهده بیشتر

برزگر:جدیدی تمام فنون مشهور تختی را یاد گرفت.

توضیحات منصور برزگر درباره تمرینات کشتی امیر جدیدی: پس از کناره گیری یا کنار گذاشتن امیر جدیدی از پروژه «غلامرضا تختی» بسیاری از رسانه ها گمانه هایی را در مورد این عدم همکاری مطرح کردند. چند روز پیش امیر جدیدی…

مشاهده بیشتر