برچسب: code- 1554

اکران هزارپا ویژه ناشنوایان در پردیس کورش

پردیس کورش هر جمعه برنامه ویژه‌ای برای ناشنوایان برگزار می‌کند. به گزارش مدیر روابط عمومی پردیس کورش، اکران هزارپا ویژه ناشنوایان شروع برنامه‌های مختلف برای این دست از مخاطبان است. پردیس سینمایی کورش در نظر دارد هر جمعه برنامه‌هایی در…

مشاهده بیشتر